Napoved plemenskih vrednosti za populacije goveda v Sloveniji Oddelek za zootehniko
Internacionalni obračun - avgust 2018 Katedra za znanosti o rejah živali
 
Nemška genomska ocena PV za lisasto pasmo

  SUM FEB MAR APR MAJ JUN JUL
Dokumentacija Monogenske značilnosti                
  Pregled zahtev za genotipizacijo      
Rezultati Genomska PV (gPV) živali aktivne živali nove / sort: SSI  
      vse / sort: SSI  
      vse /sort: imetnik, SSI  
    izločene živali vse /sort: SSI  
  Monogenske značilnosti skupna statistika    
    po biku očetu živali    
  Število genotipiziranih živali po biku    
    po imetniku in spolu    
    po datumu 1. izračuna    
Poročila Postopek pri genotipizaciji živali prvič izračunana gPV    
  Status poslanih vzorcev brez izračunane gPV    
  Pregled po obračunih skupaj      
Podatkovno skladišče DW Pregled podatkov v DW Vse lastnosti po obračunih Osnovna statistika  

Obdelava: 1808, 7 avgust 2018
Zadnja sprememba: 13 september 2018 - 7:20