Napoved plemenskih vrednosti za populacije goveda v Sloveniji Oddelek za zootehniko
Internacionalni obračun - julij 2018 Katedra za znanosti o rejah živali
 
Nemška genomska ocena PV za lisasto pasmo

  SUM FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC
Dokumentacija Monogenske značilnosti                          
  Pregled zahtev za genotipizacijo                
Rezultati Genomska PV (gPV) živali aktivne živali nove / sort: SSI            
      vse / sort: SSI            
      vse /sort: imetnik, SSI            
    izločene živali vse /sort: SSI            
  Monogenske značilnosti skupna statistika              
    po biku očetu živali              
  Število genotipiziranih živali po biku              
    po imetniku in spolu              
    po datumu 1. izračuna              
Poročila Postopek pri genotipizaciji živali prvič izračunana gPV              
  Status poslanih vzorcev brez izračunane gPV              
  Pregled po obračunih skupaj                
Podatkovno skladišče DW Pregled podatkov v DW Vse lastnosti po obračunih Osnovna statistika            

Obdelava: 1807, 3 julij 2018
Zadnja sprememba: 4 julij 2018 - 9:05