Pregled živali po pasmah in statusu
Podatki v razdobju zadnjih 450 dni od 01.11.2017 do 25.01.2019
- status 1: manjka oče ali mati oziroma materin oče
- status 2: manjkajo PV-ti za izračun vsaj enega PA
- status 3: izračunan vsaj en PA ali znana PV

Pasma 1 2 3 Skupaj
n % n % n % n %
BSW 249 5.0 433 8.6 4,331 86.4 5,013 6.4
CHA 3 1.6 181 98.4     184 0.2
CIK 1 7.7 12 92.3     13 0.0
HOL 1,256 5.1 9,873 40.5 13,265 54.4 24,394 31.1
JER 2 50.0 2 50.0     4 0.0
LIM     356 100.0     356 0.5
MON     8 100.0     8 0.0
SIM 1,217 3.6 11,303 33.1 21,610 63.3 34,130 43.5
UUU 1,726 12.1 10,596 74.2 1,954 13.7 14,276 18.2
Skupaj 4,454 5.7 32,764 41.8 41,160 52.5 78,378 100.0Pregled živali po populacijah in statusu
- status 1: manjka oče ali mati oziroma materin oče
- status 2: manjkajo PV-ti za izračun vsaj enega PA
- status 3: izračunan vsaj en PA ali znana PV

Populacija 1 2 3 Skupaj
n % n % n % n %
NN 6 1.1 559 98.9     565 0.7
ČB 1,256 5.1 9,873 40.5 13,265 54.4 24,394 31.1
RJ 249 5.0 433 8.6 4,331 86.4 5,013 6.4
LI 2,943 6.1 21,899 45.2 23,564 48.7 48,406 61.8
Skupaj 4,454 5.7 32,764 41.8 41,160 52.5 78,378 100.0Izbor živali za analizo z izračunanim vsaj enim PA ali z znano PV (status=3)

Populacija M F Skupaj
n % n % n %
ČB 6,585 49.6 6,680 50.4 13,265 32.2
RJ 2,078 48.0 2,253 52.0 4,331 10.5
LI 12,091 51.3 11,473 48.7 23,564 57.2
Skupaj 20,754 50.4 20,406 49.6 41,160 100.0Pregled PA (klasična PV) po populacijah
Izvor PV : SVN nacionalni obračun

Populacija PA_ncbv_Mle PA_ncbv_Mes
n povp sd min max n povp sd min max
ČB 11,189 113.3 5.8 85.5 144.2 0        
RJ 1,930 112.8 5.5 77.9 129.0 1,887 101.0 11.3 68.9 126.1
LI 21,873 114.4 8.1 88.2 146.4 19,775 120.7 15.7 64.6 148.0
Skupaj 34,992 114.0 7.4 77.9 146.4 21,662 119.0 16.3 64.6 148.0Pregled PA (klasična PV) po populacijah
Izvor PV : InterBull MACE

Populacija PA_icbv_Mle
n povp sd min max
ČB 12,971 114.6 7.5 87.0 140.1
RJ 2,093 111.8 7.4 72.9 135.6
LI 23,228 104.4 8.4 79.8 136.9
Skupaj 38,292 108.3 9.4 72.9 140.1Pregled PA (genomske PV - DGV) po populacijah
Izvor PV : InterGenomics(BSW,HOL) / DEA(SIM)

Populacija PA_idgv_Mle idgv_Mle
n povp sd min max n povp sd min max
ČB 0         0        
RJ 4,226 113.7 5.8 81.0 132.0 93 115.8 6.8 83.8 130.6
LI 31 113.1 5.0 104.3 123.3 88 106.1 9.4 71.0 123.0
Skupaj 4,257 113.7 5.8 81.0 132.0 181 111.1 9.5 71.0 130.6