The SGPlot ProcedurePregled genotipizacij po letu prejema rezultatov, populaciji in spolu
Zadnji prejem rezultatov: 06.02.2020

Leto * Spol Populacija Skupaj
BSW CHA CIK HOL LIM SIM
2009 M 191           191
Skupaj 191           191
2011 F     38       38
M     37 192     229
Skupaj     75 192     267
2013 F 6           6
M 91           91
Skupaj 97           97
2014 F 56           56
M 64           64
Skupaj 120           120
2015 F 45           45
M 111   8       119
Skupaj 156   8       164
2016 F 186           186
M 63         99 162
Skupaj 249         99 348
2017 F 685 53   404 57   1,199
M 50 11   154 14   229
Skupaj 735 64   558 71   1,428
2018 F 311     594   46 951
M 70     53   325 448
Skupaj 381     647   371 1,399
2019 F 344 12   2,536 16   2,908
M 78 13   63 13   167
Skupaj 422 25   2,599 29   3,075
2020 F 9           9
M 9           9
Skupaj 18           18
Skupaj F 1,642 65 38 3,534 73 46 5,398
M 727 24 45 462 27 424 1,709
Skupaj 2,369 89 83 3,996 100 470 7,107The SGPlot ProcedurePregled genotipizacij po populaciji in pasmi
Zadnji prejem rezultatov: 06.02.2020

Populacija Pasma Skupaj
  BSW CHA CIK HOL LIM RED SIM UUU
  89               71 160
BSW   2,369               2,369
CHA     89             89
CIK       83           83
HOL         3,968   28     3,996
LIM           100       100
SIM               470   470
Skupaj 89 2,369 89 83 3,968 100 28 470 71 7,267The SGPlot ProcedureThe SGPlot ProcedureThe SGPanel ProcedurePregled genotipizacij po letu rojstva in populaciji
Zadnji prejem rezultatov: 06.02.2020

Leto rojstva Populacija Skupaj
BSW CHA CIK HOL LIM SIM
1978       1     1
1981       4     4
1982       8     8
1983       4     4
1984       2     2
1985       2     2
1986       4     4
1987       3     3
1988       6     6
1989       3     3
1990 16   3 8     27
1991 7   1       8
1992 4   4 6     14
1993 9   1 9     19
1994 11   1 4     16
1995 11   4 7     22
1996 9   1 7     17
1997 8   3 4     15
1998 12     6   1 19
1999 14   5 9   1 29
2000 11   8 6     25
2001 11   2 10   1 24
2002 12   2 6     20
2003 14   5 12   2 33
2004 15   6 12 1 7 41
2005 23   5 13   1 42
2006 17   7 9 1 5 39
2007 28 1 5 21   1 56
2008 44 3 9 30   2 88
2009 66 1 3 50 4 1 125
2010 105 4   89 4 16 218
2011 135 2   127 2 15 281
2012 230 6   233 6 23 498
2013 276 3 2 330 4 9 624
2014 282 5 6 483 7 14 797
2015 231 6   618 5 50 910
2016 163 8   668 8 154 1,001
2017 232 26   526 31 105 920
2018 266 24   380 27 62 759
2019 102     242     344
2020 5           5
Skupaj 2,369 89 83 3,962 100 470 7,073