The SGPlot ProcedurePregled genotipizacij po letu prejema rezultatov, populaciji in spolu
Zadnji prejem rezultatov: 09.11.2020

Leto * Spol Populacija Skupaj
BSW CHA CIK HOL LIM SIM
2009 M 191           191
Skupaj 191           191
2011 F     38       38
M     37 192     229
Skupaj     75 192     267
2013 F 6           6
M 91           91
Skupaj 97           97
2014 F 56           56
M 64           64
Skupaj 120           120
2015 F 45           45
M 111   8       119
Skupaj 156   8       164
2016 F 186           186
M 63         99 162
Skupaj 249         99 348
2017 F 825 53   404 57   1,339
M 50 11   154 14   229
Skupaj 875 64   558 71   1,568
2018 F 311     594   46 951
M 70     53   325 448
Skupaj 381     647   371 1,399
2019 F 344 12   2,536 16   2,908
M 78 13   63 13   167
Skupaj 422 25   2,599 29   3,075
2020 F 376 14   640 9 143 1,182
M 49 11   12 13 301 386
Skupaj 425 25   652 22 444 1,568
Skupaj F 2,149 79 38 4,174 82 189 6,711
M 767 35 45 474 40 725 2,086
Skupaj 2,916 114 83 4,648 122 914 8,797The SGPlot ProcedurePregled genotipizacij po populaciji in pasmi
Zadnji prejem rezultatov: 09.11.2020

Populacija Pasma Skupaj
  BSW CHA CIK HOL LIM RED SIM UUU
  89               87 176
BSW   2,916               2,916
CHA     114             114
CIK       83           83
HOL         4,620   28     4,648
LIM           122       122
SIM               914   914
Skupaj 89 2,916 114 83 4,620 122 28 914 87 8,973The SGPlot ProcedureThe SGPlot ProcedureThe SGPanel ProcedurePregled genotipizacij po letu rojstva in populaciji
Zadnji prejem rezultatov: 09.11.2020

Leto rojstva Populacija Skupaj
BSW CHA CIK HOL LIM SIM
1978       1     1
1981       4     4
1982       8     8
1983       4     4
1984       2     2
1985       2     2
1986       4     4
1987       3     3
1988       6     6
1989       3     3
1990 16   3 8     27
1991 7   1       8
1992 4   4 6     14
1993 9   1 9     19
1994 11   1 4     16
1995 11   4 7     22
1996 9   1 7     17
1997 8   3 4     15
1998 12     6   1 19
1999 14   5 9   1 29
2000 11   8 6     25
2001 12   2 10   1 25
2002 12   2 6   2 22
2003 14   5 12   6 37
2004 16   6 12 1 10 45
2005 24   5 13   3 45
2006 18   7 9 1 11 46
2007 33 1 5 21   1 61
2008 48 3 9 30   2 92
2009 78 1 3 50 4 1 137
2010 127 4   96 4 16 247
2011 149 2   135 2 15 303
2012 253 7   240 6 23 529
2013 298 4 2 344 5 11 664
2014 307 6 6 512 7 15 853
2015 288 6   668 5 51 1,018
2016 237 8   733 8 156 1,142
2017 258 26   610 31 112 1,037
2018 274 24   461 27 171 957
2019 204 18   257 20 264 763
2020 154 4   297 1 41 497
Skupaj 2,916 114 83 4,619 122 914 8,768