Napoved plemenskih vrednosti za populacije goveda v Sloveniji Oddelek za zootehniko
Internacionalni obračun - november 2017 Katedra za znanosti o rejah živali
 
Nemška genomska ocena PV za lisasto pasmo

  SUM JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC
Koledar Sprejem vzorcev, obdelava                            
Dokumentacija Monogenske značilnosti                            
  Pregled zahtev za genotipizacijo        
Rezultati Genomska PV (gPV) živali aktivne živali nove / sort: SSI      
      vse / sort: SSI      
      vse /sort: imetnik, SSI      
    izločene živali vse /sort: SSI      
  Monogenske značilnosti skupna statistika        
    po biku očetu živali        
  Število genotipiziranih živali po biku        
    po imetniku in spolu        
    po datumu 1. izračuna        
Poročila Postopek pri genotipizaciji živali prvič izračunana gPV        
  Status poslanih vzorcev brez izračunane gPV        
  Pregled po obračunih skupaj          
Podatkovno skladišče DW Pregled podatkov v DW Vse lastnosti po obračunih Osnovna statistika          

Obdelava: 1711, 7 november 2017
Zadnja sprememba: 8 november 2017 - 23:03