Napoved plemenskih vrednosti za populacije goveda v Sloveniji Oddelek za zootehniko
Internacionalni obračun - december 2017 Katedra za znanosti o rejah živali
 
Nemška genomska ocena PV za lisasto pasmo

  SUM JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC
Koledar Sprejem vzorcev, obdelava                            
Dokumentacija Monogenske značilnosti                            
  Pregled zahtev za genotipizacijo      
Rezultati Genomska PV (gPV) živali aktivne živali nove / sort: SSI    
      vse / sort: SSI    
      vse /sort: imetnik, SSI    
    izločene živali vse /sort: SSI    
  Monogenske značilnosti skupna statistika      
    po biku očetu živali      
  Število genotipiziranih živali po biku      
    po imetniku in spolu      
    po datumu 1. izračuna      
Poročila Postopek pri genotipizaciji živali prvič izračunana gPV      
  Status poslanih vzorcev brez izračunane gPV      
  Pregled po obračunih skupaj        
Podatkovno skladišče DW Pregled podatkov v DW Vse lastnosti po obračunih Osnovna statistika        

Obdelava: 1712, 5 december 2017
Zadnja sprememba: 7 december 2017 - 13:15