Napoved plemenskih vrednosti za populacije goveda v Sloveniji Oddelek za zootehniko
Internacionalni obračun - september 2017 Katedra za znanosti o rejah živali
 
Nemška genomska ocena PV za lisasto pasmo

  SUM JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC
Koledar Sprejem vzorcev, obdelava                            
Dokumentacija Monogenske značilnosti                            
  Pregled zahtev za genotipizacijo            
Rezultati Genomska PV (gPV) živali aktivne živali nove / sort: SSI          
      vse / sort: SSI          
      vse /sort: imetnik, SSI          
    izločene živali vse /sort: SSI          
  Monogenske značilnosti skupna statistika            
    po biku očetu živali            
  Število genotipiziranih živali po biku            
    po imetniku in spolu            
    po datumu 1. izračuna            
Poročila Postopek pri genotipizaciji živali prvič izračunana gPV            
  Status poslanih vzorcev brez izračunane gPV            
  Pregled po obračunih skupaj              
Podatkovno skladišče DW Pregled podatkov v DW Vse lastnosti po obračunih Osnovna statistika              

Obdelava: 1709, 5 september 2017
Zadnja sprememba: 11 september 2017 - 16:22