Napoved plemenskih vrednosti za populacije goveda v Sloveniji Oddelek za zootehniko
Nacionalni obračun - november 2017 Katedra za znanosti o rejah živali
 
Govedo PV - Pregled vseh obračunov (klasični-genomski, nacionalni-internacionalni) vključenih v nacionalni obračun SVN

Nacionalni obračun SVN InterBull IB InterGenomic IG Genomic DEA
CBV ALL BSW HOL SIM CIK MES CBV ALL DGV GBV ALL DGV GBV SIM
Zadnje RANG liste BIKOV                  
Obračuni PV :                        
1703 - NOV 2017         2017
1702 - JUN 2017 172r - AVG 2017 172r - AVG 2017    
1701 - MAR 2017 171r - APR 2017 171r - APR 2017    
1604 - DEC 2016 - test       171t - JAN 2017 - test     2016
1603 - NOV 2016 163r - DEC 2016 163r - DEC 2016      
1602 - JUN 2016 162r - AVG 2016 162r - AVG 2016      
1601 - MAR 2016 161r - APR 2016 161r - APR 2016      
                         
Legenda :                        
Izvor obdelave :             Vrsta ocenjene PV :   Populacije :      
SVN = nacionalni obračun           CBV = klasična   BSW = rjava      
IB = interbull           DGV = genomska-direktna   SIM = lisasta      
IG = intergenomic (IB)           GBV = genomska-razširjena   HOL = črno bela      
DEA = genomic DEU               CIK = cikasta      
                  MES = mesna (LIM CHA)      
                  ALL = populacije skupaj      
                         

Obdelava: 1703, 2 november 2017
Zadnja sprememba: 7 november 2017 - 20:45