Število ocen PV po lastnostih glede na spol in uradnost ocene
- populacija : RJ križanke
- obračun : 2206

Sklop * lastnost M Uradnost Skupaj
N D N D
0303 potek telitve 131 Potek tel-direktni 279 196 279 196 475
Skupaj 279 196 279 196 475