Število ocen PV po lastnostih glede na spol in uradnost ocene
- populacija : Mesne
- obračun : 2206

Sklop * lastnost M F Uradnost Skupaj
N D N D N D
0201 direktni test 073 Prirast v dir.test 248 1,370     248 1,370 1,618
0203 sh 330 Rojstna masa direktna 526 3,310 1,286 3,302 1,812 6,612 8,424
333 Masa 90 direktna 555 2,035 1,180 1,942 1,735 3,977 5,712
336 Masa 210 direktna 513 3,353 1,341 3,327 1,854 6,680 8,534
337 Masa 210 maternalna 1,823 2,043 2,233 2,435 4,056 4,478 8,534
338 Masa 90 maternalna 1,989 601 2,332 790 4,321 1,391 5,712
339 Rojstna masa maternalna 3,456 380 3,568 1,020 7,024 1,400 8,424
0303 potek telitve 130 Potek tel-maternalni 3,815 564 4,800 643 8,615 1,207 9,822
131 Potek tel-direktni 679 3,700 1,439 4,004 2,118 7,704 9,822
0305 ocene in meritve me 625 Plečna širina 145 2,696 149 4,111 294 6,807 7,101
626 Hrbtna širina 202 2,639 200 4,060 402 6,699 7,101
627 Izbočenost stegna 363 2,478 351 3,909 714 6,387 7,101
628 Širina zadaj 154 2,687 157 4,103 311 6,790 7,101
629 Debelina MLD 197 2,644 206 4,054 403 6,698 7,101
630 Dolžina stegna 456 2,385 523 3,737 979 6,122 7,101
631 Obseg piščali 892 1,949 1,327 2,933 2,219 4,882 7,101
632 Dolžina telesa 958 1,883 1,522 2,738 2,480 4,621 7,101
633 Dolžina križa 1,448 1,393 2,436 1,824 3,884 3,217 7,101
634 Širina križa 959 1,882 1,503 2,757 2,462 4,639 7,101
635 Velikost skeleta 962 1,879 1,527 2,733 2,489 4,612 7,101
636 Širina gobca 894 1,947 1,329 2,931 2,223 4,878 7,101
637 Stoja prednjih nog 876 1,965 1,241 3,019 2,117 4,984 7,101
638 Stoja zadnjih nog 1,129 1,712 1,970 2,290 3,099 4,002 7,101
639 Hrbtna linija 968 1,873 1,515 2,745 2,483 4,618 7,101
640 Glava 1,113 1,728 1,892 2,368 3,005 4,096 7,101
641 Plašč 951 1,890 1,498 2,762 2,449 4,652 7,101
642 Skladnost 1,278 1,563 2,209 2,051 3,487 3,614 7,101
643 Prepasanost 1,201 1,640 2,113 2,147 3,314 3,787 7,101
644 Prsna globina 1,610 1,231 2,682 1,578 4,292 2,809 7,101
645 Prsna širina 1,032 1,809 1,706 2,554 2,738 4,363 7,101
646 Kolčna širina 991 1,850 1,582 2,678 2,573 4,528 7,101
647 Širina sednih kosti 1,248 1,593 2,165 2,095 3,413 3,688 7,101
659 Mišična razvitost 68 2,773 87 4,173 155 6,946 7,101
660 Pasemske lastnosti 979 1,862 1,567 2,693 2,546 4,555 7,101
661 Funkcionalne last. 920 1,921 1,408 2,852 2,328 4,773 7,101
670 Velikost 964 1,877 1,537 2,723 2,501 4,600 7,101
Skupaj 36,562 71,105 54,581 96,081 91,143 167,186 258,329