Število ocen PV po lastnostih glede na spol in uradnost ocene
- populacija : Lisasta
- obračun : 2206

Sklop * lastnost M F Uradnost Skupaj
N D N D N D
0102 dnevne kontrole 164 Kg mleka dk 2,812 1,681 35,010 197,963 37,822 199,644 237,466
165 Kg maščob dk 2,836 1,657 36,334 196,639 39,170 198,296 237,466
166 % maščob dk 2,776 1,717 32,764 200,209 35,540 201,926 237,466
167 % beljakovin dk 2,783 1,710 33,010 199,963 35,793 201,673 237,466
168 Kg beljakovin dk 2,829 1,664 36,391 196,582 39,220 198,246 237,466
198 Ibm dk 2,829 1,664 36,391 196,582 39,220 198,246 237,466
0201 direktni test 073 Prirast v dir.test 1,428 8,006     1,428 8,006 9,434
0202 prirast 070 Prirast t.m.v življ.   1,212       1,212 1,212
071 Indeks konformacije   1,212       1,212 1,212
072 Subjektivna ocena   1,212       1,212 1,212
075 Prirast od 150 kg   1,212       1,212 1,212
076 Neto prirast   1,212       1,212 1,212
092 % mesa   1,212       1,212 1,212
094 % kosti   1,212       1,212 1,212
095 Ipr dnevni prirast   1,212       1,212 1,212
096 Ikl klavne lastn.   1,212       1,212 1,212
097 Ipk dn.pr.in kl.l.   1,212       1,212 1,212
170 Masa toplih polovic   1,210       1,210 1,210
0204 senzorne lastnosti 680 pH24 mesa   1,212       1,212 1,212
681 Svetlost mesa - L   1,212       1,212 1,212
682 Intenz. rdečega tona - a*   1,212       1,212 1,212
683 Intenz. rumen. tona - b*   1,212       1,212 1,212
684 Površina hrbtne mišice   1,212       1,212 1,212
0301 dmt 063 Dmt 2,408 1,644 39,710 139,098 42,118 140,742 182,860
0302 starost ob prvi tel 031 Starost ob 1.telitvi 2,633 1,717 48,326 161,739 50,959 163,456 214,415
0303 potek telitve 130 Potek tel-maternalni 185,577 109,900 350,017 145,778 535,594 255,678 791,272
131 Potek tel-direktni 87,633 207,844 261,734 234,061 349,367 441,905 791,272
0304 ocene in meritve kr 002 Višina križa 1,468 1,973 19,495 147,845 20,963 149,818 170,781
005 Kolčna širina 1,883 1,558 40,431 126,603 42,314 128,161 170,475
009 Okvir 1,483 1,958 20,305 147,035 21,788 148,993 170,781
010 Omišičenost 1,679 1,762 26,576 140,398 28,255 142,160 170,415
012 Vime 1,935 1,507 36,602 130,755 38,537 132,262 170,799
014 Skočni sklep 2,064 1,378 47,106 120,301 49,170 121,679 170,849
015 Izraž.skočn.sklepa 1,881 1,561 35,847 131,560 37,728 133,121 170,849
020 Biclji 2,019 1,423 43,528 123,875 45,547 125,298 170,845
021 Parklji 2,130 1,312 51,376 116,027 53,506 117,339 170,845
023 Vime spredaj 1,984 1,458 39,092 128,265 41,076 129,723 170,799
027 Smer zadnjih seskov 1,761 1,681 30,407 136,978 32,168 138,659 170,827
100 Ind.ocene:mleko 2,113 1,329 61,605 105,806 63,718 107,135 170,853
102 Ind.ocene:meso-mleko 1,824 1,618 33,457 133,995 35,281 135,613 170,894
106 Debelina seskov 1,785 1,657 31,345 136,040 33,130 137,697 170,827
107 Dolžina seskov 1,654 1,788 25,718 141,667 27,372 143,455 170,827
115 Nagib križa 1,753 1,689 29,770 137,637 31,523 139,326 170,849
128 Globina vimena 1,803 1,639 32,059 135,327 33,862 136,966 170,828
129 Centralna vez 1,995 1,447 42,515 124,871 44,510 126,318 170,828
140 Sednična širina 2,011 1,430 41,236 125,798 43,247 127,228 170,475
141 Dolžina križa 1,824 1,617 33,330 133,704 35,154 135,321 170,475
143 Globina telesa 1,759 1,682 30,472 136,562 32,231 138,244 170,475
145 Nam.prednjih seskov 1,767 1,652 30,901 134,729 32,668 136,381 169,049
146 Nam.zadnjih seskov 1,729 1,690 28,775 136,855 30,504 138,545 169,049
174 Dolžina vimena 1,974 1,468 46,759 120,598 48,733 122,066 170,799
178 Pripetost vimena 2,102 1,340 61,800 105,557 63,902 106,897 170,799
193 Okvir točke 1,480 1,961 20,411 146,929 21,891 148,890 170,781
195 Noge točke 2,260 1,182 75,572 91,835 77,832 93,017 170,849
196 Vime točke 1,982 1,460 53,176 114,181 55,158 115,641 170,799
197 Rač.skupaj točke 1,288 725 21,437 17,573 22,725 18,298 41,023
251 Omišičenost točke 1,870 1,571 35,773 131,201 37,643 132,772 170,415
252 Dolžina vimena zadaj 2,229 1,213 86,107 81,279 88,336 82,492 170,828
253 Dolžina trupa 1,673 1,768 29,674 137,666 31,347 139,434 170,781
0307 dolgoživost 169 Dolgoživost 2,338 950     2,338 950 3,288
0308 iztok mleka 142 Iztok mleka 1-5 2,959 1,254 79,204 123,179 82,163 124,433 206,596
0309 fitnes - razno 161 Laktoza 2,777 1,716 32,339 200,610 35,116 202,326 237,442
162 Somatske celice 2,867 1,575 39,014 183,452 41,881 185,027 226,908
163 Urea 2,917 1,330 50,896 126,943 53,813 128,273 182,086
0401 selekcijski indeks 079 Si:mleko   1,664   196,582   198,246 198,246
099 Si:meso-mleko   1,476   134,004   135,480 135,480
Skupaj 369,564 418,056 2,353,797 6,812,836 2,723,361 7,230,892 9,954,253