Vhodni podatki za nacionalni obračun PV - sort: populacija - 2206
* ocena telet (obravnavana lastnost: obseg prsi)
* ocena krav (obravnavan model: 1 - višina križa,...)

  Fenotip Pedigre
Pop. Sklop žival čreda začetek konec žival M Ž začetek konec
CIK zunanjost cike 2,903 781 10.02.2006 18.05.2022 4,003 968 3,035 26.04.1952 14.04.2021
LI dmt 122,627 3,760 01.01.2004 01.08.2021 182,860 4,052 178,808 26.04.1952 15.09.2019
  iztok mleka 132,397 4,371 24.06.2003 09.05.2022 206,596 4,213 202,383 26.04.1952 20.11.2020
  dolgoživost 181,007 5,615 01.01.2000 28.05.2022 3,288 3,288 0 09.03.1954 03.11.2017
  dnevne kontrole 174,755 4,194 06.03.2003 27.05.2022 237,466 4,493 232,973 26.04.1952 12.09.2020
  potek telitve 566,609 18,037 01.01.2004 03.06.2022 791,272 295,477 495,795 26.04.1952 03.06.2022
LIk potek telitve 46,806 12,230 01.01.2004 31.05.2022 115,625 26,496 89,129 02.01.1955 31.05.2022
MES zunanjost mesnih p. 4,257 111 18.04.2003 31.05.2022 7,101 2,841 4,260 14.02.1950 03.12.2021
  potek telitve 7,761 196 16.01.2004 03.06.2022 10,002 4,475 5,527 11.03.1969 03.06.2022
RJ dmt 38,543 1,614 01.01.2004 17.06.2021 61,478 2,051 59,427 18.12.1950 15.06.2019
  iztok mleka 38,595 1,953 01.08.2003 21.04.2022 65,835 2,105 63,730 18.12.1950 12.08.2020
  dolgoživost 64,899 3,207 01.01.2000 25.05.2022 1,747 1,747 0 08.08.1951 21.05.2016
  zunanjost krav 35,660 2,145 05.03.2004 30.05.2022 61,552 1,634 59,918 18.12.1950 04.03.2020
  dnevne kontrole 56,932 1,934 06.03.2003 22.05.2022 81,359 2,351 79,008 18.12.1950 12.08.2020
  potek telitve 103,450 3,016 01.01.2004 01.06.2022 149,154 52,149 97,005 18.12.1950 01.06.2022
RJk potek telitve 43,243 6,640 01.01.2004 29.05.2022 95,032 24,271 70,761 23.02.1951 29.05.2022
ČB dmt 149,083 2,388 01.01.2004 26.07.2021 217,687 4,681 213,006 14.02.1950 25.08.2019
  iztok mleka 164,714 3,282 01.09.2003 06.05.2022 245,860 4,914 240,946 26.04.1952 19.09.2020
  dolgoživost 216,333 3,802 02.01.2000 29.05.2022 3,786 3,786 0 26.04.1952 08.07.2017
  zunanjost krav 141,668 3,265 15.02.2004 02.06.2022 217,202 4,010 213,192 14.02.1950 26.06.2020
  dnevne kontrole 213,433 2,694 06.03.2003 27.05.2022 278,060 5,248 272,812 14.02.1950 25.08.2020
  potek telitve 347,431 2,647 01.01.2004 01.06.2022 462,908 175,300 287,608 14.02.1950 01.06.2022
ČBk potek telitve 23,696 2,424 01.01.2004 28.05.2022 75,747 14,432 61,315 26.04.1952 28.05.2022Vhodni podatki za nacionalni obračun PV - sort: sklop lastnosti - 2206
* ocena telet (obravnavana lastnost: obseg prsi)
* ocena krav (obravnavan model: 1 - višina križa,...)

  Fenotip Pedigre
Pop. Sklop žival čreda začetek konec žival M Ž začetek konec
ČB dmt 149,083 2,388 01.01.2004 26.07.2021 217,687 4,681 213,006 14.02.1950 25.08.2019
LI   122,627 3,760 01.01.2004 01.08.2021 182,860 4,052 178,808 26.04.1952 15.09.2019
RJ   38,543 1,614 01.01.2004 17.06.2021 61,478 2,051 59,427 18.12.1950 15.06.2019
ČB dnevne kontrole 213,433 2,694 06.03.2003 27.05.2022 278,060 5,248 272,812 14.02.1950 25.08.2020
LI   174,755 4,194 06.03.2003 27.05.2022 237,466 4,493 232,973 26.04.1952 12.09.2020
RJ   56,932 1,934 06.03.2003 22.05.2022 81,359 2,351 79,008 18.12.1950 12.08.2020
ČB dolgoživost 216,333 3,802 02.01.2000 29.05.2022 3,786 3,786 0 26.04.1952 08.07.2017
LI   181,007 5,615 01.01.2000 28.05.2022 3,288 3,288 0 09.03.1954 03.11.2017
RJ   64,899 3,207 01.01.2000 25.05.2022 1,747 1,747 0 08.08.1951 21.05.2016
ČB iztok mleka 164,714 3,282 01.09.2003 06.05.2022 245,860 4,914 240,946 26.04.1952 19.09.2020
LI   132,397 4,371 24.06.2003 09.05.2022 206,596 4,213 202,383 26.04.1952 20.11.2020
RJ   38,595 1,953 01.08.2003 21.04.2022 65,835 2,105 63,730 18.12.1950 12.08.2020
ČB potek telitve 347,431 2,647 01.01.2004 01.06.2022 462,908 175,300 287,608 14.02.1950 01.06.2022
ČBk   23,696 2,424 01.01.2004 28.05.2022 75,747 14,432 61,315 26.04.1952 28.05.2022
LI   566,609 18,037 01.01.2004 03.06.2022 791,272 295,477 495,795 26.04.1952 03.06.2022
LIk   46,806 12,230 01.01.2004 31.05.2022 115,625 26,496 89,129 02.01.1955 31.05.2022
MES   7,761 196 16.01.2004 03.06.2022 10,002 4,475 5,527 11.03.1969 03.06.2022
RJ   103,450 3,016 01.01.2004 01.06.2022 149,154 52,149 97,005 18.12.1950 01.06.2022
RJk   43,243 6,640 01.01.2004 29.05.2022 95,032 24,271 70,761 23.02.1951 29.05.2022
CIK zunanjost cike 2,903 781 10.02.2006 18.05.2022 4,003 968 3,035 26.04.1952 14.04.2021
ČB zunanjost krav 141,668 3,265 15.02.2004 02.06.2022 217,202 4,010 213,192 14.02.1950 26.06.2020
RJ   35,660 2,145 05.03.2004 30.05.2022 61,552 1,634 59,918 18.12.1950 04.03.2020
MES zunanjost mesnih p. 4,257 111 18.04.2003 31.05.2022 7,101 2,841 4,260 14.02.1950 03.12.2021