Število ocen PV po letih obdelave glede na spol in uradnost ocene
- populacija : vse
- tip PV : nacionalni(N) klasični(CBV) obračun

Leto obdelave * populacija M F Uradnost Skupaj
N D N D N D
2021 ČB 638,331 827,825 5,111,854 21,406,375 5,750,185 22,234,200 27,984,385
RJ 364,264 186,792 2,921,648 6,336,283 3,285,912 6,523,075 9,808,987
LI 1,067,428 1,123,893 6,932,363 19,508,472 7,999,791 20,632,365 28,632,156
CIK 18,485 70,903 70,103 225,025 88,588 295,928 384,516
MES 82,097 189,611 124,852 249,786 206,949 439,397 646,346
ČBk 683 323     683 323 1,006
RJk 793 565     793 565 1,358
LIk 1,369 506     1,369 506 1,875
Leto obdelave 2,173,450 2,400,418 15,160,820 47,725,941 17,334,270 50,126,359 67,460,629
Skupaj 2,173,450 2,400,418 15,160,820 47,725,941 17,334,270 50,126,359 67,460,629

Nacionalni obračun PV 2110