Število ocen PV po lastnostih in letih obdelave
- populacija : Mesne
- tip PV : nacionalni (N) klasični (CBV) obračun

Sklop * lastnost Leto obdelave Skupaj
2021
0201 direktni test 073 Prirast v dir.test 4,427 4,427
0203 sh 330 Rojstna masa direktna 22,267 22,267
333 Masa 90 direktna 16,019 16,019
336 Masa 210 direktna 22,115 22,115
337 Masa 210 maternalna 22,115 22,115
338 Masa 90 maternalna 16,019 16,019
339 Rojstna masa maternalna 22,267 22,267
0303 potek telitve 130 Potek tel-maternalni 26,212 26,212
131 Potek tel-direktni 26,212 26,212
0305 ocene in meritve me 625 Plečna širina 17,359 17,359
626 Hrbtna širina 17,359 17,359
627 Izbočenost stegna 17,359 17,359
628 Širina zadaj 17,359 17,359
629 Debelina MLD 17,359 17,359
630 Dolžina stegna 17,359 17,359
631 Obseg piščali 17,359 17,359
632 Dolžina telesa 17,359 17,359
633 Dolžina križa 17,359 17,359
634 Širina križa 17,359 17,359
635 Velikost skeleta 17,359 17,359
636 Širina gobca 17,359 17,359
637 Stoja prednjih nog 17,359 17,359
638 Stoja zadnjih nog 17,359 17,359
639 Hrbtna linija 17,359 17,359
640 Glava 17,359 17,359
641 Plašč 17,359 17,359
642 Skladnost 17,359 17,359
643 Prepasanost 17,359 17,359
644 Prsna globina 17,359 17,359
645 Prsna širina 17,359 17,359
646 Kolčna širina 17,359 17,359
647 Širina sednih kosti 17,359 17,359
659 Mišična razvitost 17,359 17,359
660 Pasemske lastnosti 17,359 17,359
661 Funkcionalne last. 17,359 17,359
670 Velikost 17,359 17,359
Skupaj 646,346 646,346

Nacionalni obračun PV 2110