Število ocen PV po lastnostih glede na spol in uradnost ocene
- populacija : Lisasta
- obračun : 2110

Sklop * lastnost M F Uradnost Skupaj
N D N D N D
0102 dnevne kontrole 164 Kg mleka dk 2,699 1,624 34,402 192,727 37,101 194,351 231,452
165 Kg maščob dk 2,725 1,598 35,742 191,387 38,467 192,985 231,452
166 % maščob dk 2,666 1,657 32,215 194,914 34,881 196,571 231,452
167 % beljakovin dk 2,672 1,651 32,443 194,686 35,115 196,337 231,452
168 Kg beljakovin dk 2,721 1,602 35,786 191,343 38,507 192,945 231,452
198 Ibm dk 2,721 1,602 35,786 191,343 38,507 192,945 231,452
0201 direktni test 073 Prirast v dir.test 668 3,976     668 3,976 4,644
0301 dmt 063 Dmt 2,309 1,576 39,058 135,362 41,367 136,938 178,305
0302 starost ob prvi tel 031 Starost ob 1.telitvi 2,542 1,641 47,645 156,551 50,187 158,192 208,379
0303 potek telitve 130 Potek tel-maternalni 182,814 104,531 346,211 139,361 529,025 243,892 772,917
131 Potek tel-direktni 85,166 202,179 257,775 227,797 342,941 429,976 772,917
0304 ocene in meritve kr 002 Višina križa 1,414 1,902 19,271 143,781 20,685 145,683 166,368
005 Kolčna širina 1,825 1,491 40,138 122,608 41,963 124,099 166,062
009 Okvir 1,432 1,884 20,073 142,979 21,505 144,863 166,368
010 Omišičenost 1,619 1,697 26,313 136,371 27,932 138,068 166,000
012 Vime 1,873 1,444 36,175 126,897 38,048 128,341 166,389
014 Skočni sklep 1,999 1,318 46,534 116,585 48,533 117,903 166,436
015 Izraž.skočn.sklepa 1,826 1,491 35,485 127,634 37,311 129,125 166,436
020 Biclji 1,957 1,360 43,052 120,063 45,009 121,423 166,432
021 Parklji 2,072 1,245 50,610 112,505 52,682 113,750 166,432
023 Vime spredaj 1,919 1,398 38,620 124,452 40,539 125,850 166,389
027 Smer zadnjih seskov 1,704 1,613 30,073 133,027 31,777 134,640 166,417
100 Ind.ocene:mleko 2,059 1,258 61,386 101,737 63,445 102,995 166,440
102 Ind.ocene:meso-mleko 1,766 1,551 33,117 130,047 34,883 131,598 166,481
106 Debelina seskov 1,726 1,591 31,004 132,096 32,730 133,687 166,417
107 Dolžina seskov 1,592 1,725 25,418 137,682 27,010 139,407 166,417
115 Nagib križa 1,691 1,626 29,462 133,657 31,153 135,283 166,436
128 Globina vimena 1,746 1,571 31,731 131,370 33,477 132,941 166,418
129 Centralna vez 1,942 1,375 42,116 120,985 44,058 122,360 166,418
140 Sednična širina 1,953 1,363 40,745 122,001 42,698 123,364 166,062
141 Dolžina križa 1,766 1,550 32,993 129,753 34,759 131,303 166,062
143 Globina telesa 1,694 1,622 30,152 132,594 31,846 134,216 166,062
145 Nam.prednjih seskov 1,704 1,587 30,557 130,934 32,261 132,521 164,782
146 Nam.zadnjih seskov 1,662 1,629 28,464 133,027 30,126 134,656 164,782
174 Dolžina vimena 1,920 1,397 46,455 116,617 48,375 118,014 166,389
178 Pripetost vimena 2,043 1,274 61,622 101,450 63,665 102,724 166,389
193 Okvir točke 1,426 1,890 20,191 142,861 21,617 144,751 166,368
195 Noge točke 2,195 1,122 75,145 87,974 77,340 89,096 166,436
196 Vime točke 1,922 1,395 52,952 110,120 54,874 111,515 166,389
197 Rač.skupaj točke 1,234 695 20,954 16,638 22,188 17,333 39,521
251 Omišičenost točke 1,815 1,501 35,411 127,273 37,226 128,774 166,000
252 Dolžina vimena zadaj 2,177 1,140 86,105 76,996 88,282 78,136 166,418
253 Dolžina trupa 1,614 1,702 29,399 133,653 31,013 135,355 166,368
0307 dolgoživost 169 Dolgoživost 2,272 913     2,272 913 3,185
0308 iztok mleka 142 Iztok mleka 1-5 2,847 1,200 77,547 118,817 80,394 120,017 200,411
0309 fitnes - razno 161 Laktoza 2,669 1,654 31,783 195,323 34,452 196,977 231,429
162 Somatske celice 2,752 1,519 38,399 178,231 41,151 179,750 220,901
163 Urea 2,798 1,278 50,236 121,730 53,034 123,008 176,042
0401 selekcijski indeks 079 Si:mleko   1,602   191,343   192,945 192,945
099 Si:meso-mleko   1,419   130,093   131,512 131,512
Skupaj 360,328 380,629 2,326,751 6,607,375 2,687,079 6,988,004 9,675,083