Vhodni podatki za nacionalni obračun PV - sort: populacija - 2110
* ocena telet (obravnavana lastnost: obseg prsi)
* ocena krav (obravnavan model: 1 - višina križa,...)

  Fenotip Pedigre
Pop. Sklop žival čreda začetek konec žival M Ž začetek konec
CIK zunanjost cike 2,708 745 10.02.2006 03.06.2021 3,700 869 2,831 26.04.1952 13.05.2020
LI dmt 119,240 3,744 01.01.2004 02.12.2020 178,305 3,885 174,420 26.04.1952 05.02.2019
  iztok mleka 127,705 4,356 24.06.2003 18.09.2021 200,411 4,047 196,364 26.04.1952 16.04.2020
  dolgoživost 176,404 5,602 01.01.2000 14.10.2021 3,185 3,185 0 02.01.1955 18.09.2016
  starost ob 1.telitvi 136,357 3,931 01.01.2004 14.10.2021 208,379 4,183 204,196 26.04.1952 19.01.2020
  dnevne kontrole 169,905 4,179 06.03.2003 13.10.2021 231,452 4,323 227,129 26.04.1952 19.01.2020
  potek telitve 550,819 17,999 01.01.2004 21.10.2021 772,917 287,345 485,572 26.04.1952 21.10.2021
LIk potek telitve 45,541 12,120 01.01.2004 15.10.2021 112,296 25,780 86,516 02.01.1955 15.10.2021
MES zunanjost mesnih p. 3,844 89 18.04.2003 27.09.2021 6,079 2,454 3,625 14.02.1950 17.04.2021
  potek telitve 7,189 187 16.01.2004 17.09.2021 9,309 4,158 5,151 11.03.1969 17.09.2021
RJ dmt 37,696 1,608 01.01.2004 23.11.2020 60,123 1,932 58,191 07.04.1953 16.10.2018
  iztok mleka 37,691 1,952 01.08.2003 14.09.2021 64,438 2,000 62,438 07.04.1953 19.12.2019
  dolgoživost 63,791 3,194 01.01.2000 13.10.2021 1,705 1,705 0 22.07.1953 21.05.2016
  zunanjost krav 34,614 2,124 05.03.2004 13.10.2021 59,901 1,531 58,370 07.04.1953 04.08.2019
  starost ob 1.telitvi 43,025 1,788 01.01.2004 08.10.2021 70,092 2,217 67,875 07.04.1953 21.01.2020
  dnevne kontrole 55,858 1,931 06.03.2003 13.10.2021 79,768 2,214 77,554 07.04.1953 21.01.2020
  potek telitve 101,581 3,013 01.01.2004 19.10.2021 146,794 51,142 95,652 07.04.1953 19.10.2021
RJk potek telitve 42,673 6,632 01.01.2004 16.10.2021 93,696 23,934 69,762 07.04.1953 16.10.2021
ČB dmt 143,890 2,372 01.01.2004 06.12.2020 210,675 4,432 206,243 14.02.1950 22.02.2019
  iztok mleka 157,953 3,267 01.09.2003 18.09.2021 237,249 4,697 232,552 26.04.1952 11.01.2020
  dolgoživost 209,481 3,797 02.01.2000 15.10.2021 3,654 3,654 0 26.04.1952 12.12.2016
  zunanjost krav 136,509 3,254 15.02.2004 21.10.2021 210,406 3,846 206,560 14.02.1950 11.01.2020
  starost ob 1.telitvi 176,406 2,764 01.01.2004 14.10.2021 254,509 4,812 249,697 14.02.1950 01.02.2020
  dnevne kontrole 206,482 2,684 06.03.2003 14.10.2021 269,643 5,018 264,625 14.02.1950 01.02.2020
  potek telitve 334,518 2,631 01.01.2004 19.10.2021 448,394 168,883 279,511 14.02.1950 19.10.2021
ČBk potek telitve 22,785 2,394 01.01.2004 16.10.2021 72,786 13,880 58,906 26.04.1952 16.10.2021Vhodni podatki za nacionalni obračun PV - sort: sklop lastnosti - 2110
* ocena telet (obravnavana lastnost: obseg prsi)
* ocena krav (obravnavan model: 1 - višina križa,...)

  Fenotip Pedigre
Pop. Sklop žival čreda začetek konec žival M Ž začetek konec
ČB dmt 143,890 2,372 01.01.2004 06.12.2020 210,675 4,432 206,243 14.02.1950 22.02.2019
LI   119,240 3,744 01.01.2004 02.12.2020 178,305 3,885 174,420 26.04.1952 05.02.2019
RJ   37,696 1,608 01.01.2004 23.11.2020 60,123 1,932 58,191 07.04.1953 16.10.2018
ČB dnevne kontrole 206,482 2,684 06.03.2003 14.10.2021 269,643 5,018 264,625 14.02.1950 01.02.2020
LI   169,905 4,179 06.03.2003 13.10.2021 231,452 4,323 227,129 26.04.1952 19.01.2020
RJ   55,858 1,931 06.03.2003 13.10.2021 79,768 2,214 77,554 07.04.1953 21.01.2020
ČB dolgoživost 209,481 3,797 02.01.2000 15.10.2021 3,654 3,654 0 26.04.1952 12.12.2016
LI   176,404 5,602 01.01.2000 14.10.2021 3,185 3,185 0 02.01.1955 18.09.2016
RJ   63,791 3,194 01.01.2000 13.10.2021 1,705 1,705 0 22.07.1953 21.05.2016
ČB iztok mleka 157,953 3,267 01.09.2003 18.09.2021 237,249 4,697 232,552 26.04.1952 11.01.2020
LI   127,705 4,356 24.06.2003 18.09.2021 200,411 4,047 196,364 26.04.1952 16.04.2020
RJ   37,691 1,952 01.08.2003 14.09.2021 64,438 2,000 62,438 07.04.1953 19.12.2019
ČB potek telitve 334,518 2,631 01.01.2004 19.10.2021 448,394 168,883 279,511 14.02.1950 19.10.2021
ČBk   22,785 2,394 01.01.2004 16.10.2021 72,786 13,880 58,906 26.04.1952 16.10.2021
LI   550,819 17,999 01.01.2004 21.10.2021 772,917 287,345 485,572 26.04.1952 21.10.2021
LIk   45,541 12,120 01.01.2004 15.10.2021 112,296 25,780 86,516 02.01.1955 15.10.2021
MES   7,189 187 16.01.2004 17.09.2021 9,309 4,158 5,151 11.03.1969 17.09.2021
RJ   101,581 3,013 01.01.2004 19.10.2021 146,794 51,142 95,652 07.04.1953 19.10.2021
RJk   42,673 6,632 01.01.2004 16.10.2021 93,696 23,934 69,762 07.04.1953 16.10.2021
ČB starost ob 1.telitvi 176,406 2,764 01.01.2004 14.10.2021 254,509 4,812 249,697 14.02.1950 01.02.2020
LI   136,357 3,931 01.01.2004 14.10.2021 208,379 4,183 204,196 26.04.1952 19.01.2020
RJ   43,025 1,788 01.01.2004 08.10.2021 70,092 2,217 67,875 07.04.1953 21.01.2020
CIK zunanjost cike 2,708 745 10.02.2006 03.06.2021 3,700 869 2,831 26.04.1952 13.05.2020
ČB zunanjost krav 136,509 3,254 15.02.2004 21.10.2021 210,406 3,846 206,560 14.02.1950 11.01.2020
RJ   34,614 2,124 05.03.2004 13.10.2021 59,901 1,531 58,370 07.04.1953 04.08.2019
MES zunanjost mesnih p. 3,844 89 18.04.2003 27.09.2021 6,079 2,454 3,625 14.02.1950 17.04.2021