Na voljo je nova aplikacija https://rodica.bf.uni-lj.si/drobnica.