Govedo
Domov|
Domov>Mesna populacija
Mesna populacija    
NACIONALNI IZRAČUN - SVN
ČISTE MESNE - CHA LIM
nPV po lastnostih, spolu in statusu
nPV po lastnostih in letih
Podatki baza 'Govedo'Sklop lastnosti DT in SH
Rezultati - Kontrola krav dojilj - SHRangi (biki, krave) - Excel
MESNI KRIŽANCI
Črno beli oče:LIM CHA mati: HOL
nPV po lastnostih, spolu in statusu
nPV po lastnostih in letih
Rjavi oče:LIM CHA mati: BSW
nPV po lastnostih, spolu in statusu
nPV po lastnostih in letih
Lisasti oče:LIM CHA mati: SIM
nPV po lastnostih, spolu in statusu
nPV po lastnostih in letih

nobody
en-us
Avtorji: Barbara Luštrek, Miran Štepec, Jurij Krsnik, Klemen Potočnik