Govedo
Domov|
Domov>Pregled katalogov


Izpis kataloga    
SklopKodpvImepvEnotapvOpispvMinopisMaxopis
dnevne kontrole164Kg mleka dkkgmalo-velikomaloveliko
 165Kg maščob dkkgmalo-velikomaloveliko
 166% maščob dk%malo-velikomaloveliko
 168Kg beljakovin dkkgmalo-velikomaloveliko
 167% beljakovin dk%malo-velikomaloveliko
 198Ibm dk slab-odličenslabodličen
direktni test73Prirast v dir.testgmajhen-velikmajhenvelik
prirast70Prirast t.m.v življ.gmajhen-velikmajhenvelik
 75Prirast od 150 kggmajhen-velikmajhenvelik
 76Neto prirastgmajhen-velikmajhenvelik
 170Masa toplih polovickgmajhna-velikamajhnavelika
 72Subjektivna ocenatočkaslaba-odličnaslabaodlična
 71Indeks konformacijetočkaslab-odličenslabodličen
 92% mesa%majhen-velikmajhenvelik
 94% kosti%velik-majhenvelikmajhen
 95Ipr dnevni prirast slab-odličenslabodličen
 96Ikl klavne lastn. slab-odličenslabodličen
 97Ipk dn.pr.in kl.l. slab-odličenslabodličen
sh330Rojstna masa direktnakg majhnavelika
 339Rojstna masa maternalnakg majhna velika
 333Masa 90 direktnakg majhnavelika
 338Masa 90 maternalnakg majhnavelika
 336Masa 210 direktnakg majhnavelika
 337Masa 210 maternalnakg majhnavelika
senzorne lastnosti mesa680pH24 mesa nizek-visoknizekvisok
 681Svetlost mesa - L temno-svetlotemnosvetlo
 682Intenz. rdečega tona - a* majhna-velikamajhnavelika
 683Intenz. rumen. tona - b* majhna-velikamajhnavelika
 684Površina hrbtne mišicecm2majhna-velikamajhnavelika
dmt63Dmtdnidolga-kratkadolgakratka
starost ob prvi telitvi31Starost ob 1.telitvidnistare-mladestaremlade
potek telitve130Potek tel.(mat.)točkatežka-lahkatežkalahka
 131Potek tel.(pat.)točkatežka-lahkatežkalahka
ocene in meritve krav2Višina križacmmajhna-velikamajhnavelika
 4Prsni obsegcmmajhen-velikmajhenvelik
 140Sednična širinacmmajhna-velikamajhnavelika
 141Dolžina križacmmajhna-velikamajhnavelika
 143Globina telesacmmajhna-velikamajhnavelika
 144Širina spredajtočkamajhna-velikamajhnavelika
 10Omišičenosttočkaslaba-odličnaslabaodlična
 116Hrbettočkauleknjen-izbočenuleknjen*izbočen*
 115Nagib križatočkanadgrajen-pobitnadgrajen*pobit*
 14Skočni skleptočkastrm-sabljaststrm*sabljast*
 15Izraž.skočn.sklepatočkazadebeljen-tanekzadebeljentanek
 20Bicljitočkamehki-strmimehki**strmi**
 21Parkljitočkanizki-visokinizki***visoki***
 147Stoja zadnjih nogtočkaX stoja-pravilnaX stojapravilna
 12Vimetočkaslabo-odličnoslaboodlično
 23Vime spredajtočkamajhno-obsežnomajhnoobsežno
 126Viš.mlečn.zrcalatočkanizko-visokonizkovisoko
 127Šir.mlečn.zrcalatočkaozko-širokoozkoširoko
 128Globina vimenatočkaspuščeno-pripetospuščenopripeto
 117Dolžina križatočkakratek-dolgkratekdolg
 129Centralna veztočkani izražena-močnani izraženamočna
 106Debelina seskovtočkatanki-debelitanki*debeli*
 107Dolžina seskovtočkakratki-dolgikratki*dolgi*
 27Smer zadnjih seskovtočkastran štrleči-skupajstran štrleči*skupaj*
 145Nam.prednjih seskovtočkanarazen-skupajnarazen*skupaj*
 146Nam.zadnjih seskovtočkanarazen-skupajnarazen*skupaj*
 100Ind.ocene:mleko slab-odličenslabodličen
 102Ind.ocene:meso-mleko slab-odličenslabodličen
 172Položaj kolkatočka
 174Dolžina vimenatočka
 176Globina telesatočka
 177Sedna širinatočka
 178Pripetost vimenatočka
 179Dno vimenatočka
 180Globina centr.vezitočka
 175Višina križatočka
 193Okvir točketočka
 9Okvirtočka
 194Križ točketočka
 195Noge točketočka
 196Vime točketočka
 197Rač.skupaj točketočka
 201Kot, prožnost rebertočka
 202Kot parkljatočka
 203Gibanjetočka
 204Robustnost točketočka
 205Temperamenttočka
 5Kolčna širinacmmajhna-velikamajhnavelika
 251Omišičenost točketočkakratko-dolgokratkodolgo
 252Dolžina vimena zadajtočkakratko-dolgokratkodolgo
 253Dolžina trupacmmajhna-velikamajhnavelika
 262Čistost vimena
 28Kondicijatočka
ocene in meritve mesnih pasem625M plečna širina
 626M hrbtna širina
 627M izbočenost stegna
 628M širina zadaj
 629M debelina ledvene m
 631M obseg piščali
 632M hrbtna dolžina
 633M dolžina križa
 635M razvitost skeleta
 637M stoja prednjih nog
 639M hrbtna linija
 641M plašč-barva
 630M dolžina stegna
 634M širina križa
 636M širina gobca
 638M stoja zadnjih nog
 640M glava
 642M skladnost oblik
 643M prepasanost
 644M prsna globina
 645M prsna širina
 646M kolčna širina
 647M širina sednih kost
 659M mišična razvitost
 660M pasemske lastnosti
 661M funkcionalne lastn
 670M višina vihra
 671M kondicija (1-10)
dolgoživost169Dolgoživostdankratka-dolgakratkadolga
iztok mleka142Iztok mleka 1-5točkapočasen-hiterpočasenhiter
fitnes - razno161Laktoza%malo-velikomaloveliko
 162Somatske celicelog2(n)veliko-malovelikomalo
 163Urea malo-velikomaloveliko
selekcijski indeks79Si:mleko slab-odličenslabodličen
 99Si:meso-mleko slab-odličenslabodličen
row(s) 1 - 121 of 121

nobody
en-us
Avtorji: Miran Štepec, Jurij Krsnik, Barbara Luštrek, Klemen Potočnik