• Domov
nobody

Informacijski sistem za kraške ovčarje in genetska pestrost

Kraški ovčar ali kraševec je slovenska avtohtona pasma psov. Pasma je priznana s strani Mednarodne kinološke zveze (Skupina II). Celotna populacija kraškega ovčarja je majhna, saj šteje le okoli 800 psov. Večina kraških ovčarjev je nastanjena v Sloveniji. Strokovnjaki za genetiko opozarjajo, da so majhne populacije ogrožene, kadar se kritično zmanjša genska pestrost populacije. Nastopijo lahko težave kot so večja pojavnost genskih bolezni, zmanjšanje splošne imunske odpornosti, manjša legla in podobno. Glede na izsledke genskih raziskav ocenjujemo, da se stanje genske pestrosti oziroma efektivna velikost populacije, kljub majhnosti celotne populacije kraškega ovčarja danes še lahko primerja s pasmami psov, ki imajo v populaciji precej večje število psov.

Pred par leti smo v Društvu ljubiteljev in vzrediteljev kraških ovčarjev Slovenije (v nadaljevanju DLVKOS) zaznali negativni trend potencialnega zmanjševanja genske pestrosti, predvsem kot posledico majhnosti vzrejne populacije in uporabe premajhnega števila različnih plemenjakov v vzreji. Ugotovili smo, da so potrebni nujni zaščitni ukrepi. Tako smo omejili skoke posameznih plemenjakov, povečali število razpoložljivih plemenjakov (v letu 2005 – okoli 15 psov, v letu 2011 preko 100), poiskali smo pse in vzrejne kombinacije, ki so sorodstveno bolj oddaljene. Prav tako smo pričeli s programom obveščanja in osveščanja lastnikov kraških ovčark o pomenu vključevanja večjega števila samic v vzrejo, obenem pa o problematiki seznanili univerzo, državo in splošno javnost. V letu 2006 je Mojca Emeršič iz DLVKOS predlagala sodelovanje z Biotehniško fakulteto, Oddelkom za zootehniko, na področju genetskih raziskav. To se je realiziralo s sklopom raziskav, pod vodstvom prof. dr. Petra Dovča. Od leta 2006 do 2011 smo uspeli genotipizirati 400 kraških ovčarjev (genske raziskave so usmerjene v preverjanje starševstva, izračun genetskih distanc in v zadnjem času raziskave povezane s t.i. boleznimi urinarnega trakta). V letu 2008 se je sodelovanje razširilo na področje razvoja informacijskega sistema za kraške ovčarje, ki javno združuje genetske izsledke s podatki o psih. Mojca Emeršič s pomočjo programerja mag. Jurija Krsnika iz oddelka za Zootehniko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani nadaljuje z razvojem novih funkcionalnosti in izboljšavami informacijskega sistema. V letu 2010 je pričel veljati novi Pravilnik za vzrejo kraških ovčarjev DLVKOS, ki selekcijo kraševca bolj odločno poveže s potrebo po ohranjanju zdravja in genske pestrosti in zmanjševanju stopnje sorodstva.

Informacijski sistem je namenjen pregledni in transparentni objavi podatkov in osveščanju o pomenu odgovorne vzreje kraškega ovčarja. Sistem vključuje zgodovinske in aktualne podatke o kraških ovčarjih. Najstarejši podatek sega celo v leto 1920. V informacijskem sistemu najdete rodovnike, podatke o potomcih, slike psov, podatke o vzrejnih kombinacijah, leglih, paritvah, razstavah in podobno. Zelo zanimiv je podatek o izračunu tako imenovane genetske distance med samcem in samico kot tudi podatek o inbriding koeficentu, ki se lahko uporabljata pri odločitvah o vzrejnih kombinacijah. Najboljši način za pričetek uporabe informacijskega sistema je, da vnesete ime ali rodovniško številko psa v iskalno okence v menijski sekciji psi ali v kakšnem drugem meniju. Sistem pokaže informacijo o rodovniku in prednikih izbranega psa, podatki pa v nekaterih primerih zajemajo celo do 10 generacij. V kolikor želite videti seznam vzrediteljev ali pa podatke o trenutnih paritvah, preprosto kliknite na psa/paritev ali drug podatek. Prav tako lahko najdete predizbor plemenjakov glede na kriterij manjše sorodnosti in upoštevanje genetske distance, če kliknete povezavo vzrejne kombinacije – samice. Več informacij o tem kako uporabljati sistem je na voljo v posameznih sekcijah v posebnih pojasnilih, ki so običajno locirane na desni strani.

Dragi obiskovalci, v kolikor v informacijskem sistemu še ni fotografij vašega kraševca, vas prosimo, da nam le-te pošljete na elektronski naslov mojca.emersic@dlvkos.si. Pri tem prosimo, da v kolikor je možno, upoštevate stil fotografij v sistemu.

Več informacij o kraškem ovčarju je na voljo na domači strani DLVKOS www.dlvkos.si

 

Upravni odbor DLVKOS    
Predsednica: Mojca Emeršič
Podpredsednik: Katja Barbič
Tajnica: Mojca Upelj
Finance: Robert Žgavec
Član: Mateja Mihelič
Član: Urša Udovič
Član: Bojan Vesenjak
Član: Marija Kavčič
Član: Branka Sluga Krajnc

Kontakt: info@dlvkos.si
www.dlvkos.si
Vzrejna komisija DLVKOS    
Predsednica: Marija Kavčič
Podpredsednica: Branka Sluga Krajnc
Član: Matej Lah
Član: Mateja Plevnik
Član: Mladen Bucić

Kontakt: info@dlvkos.si
www.dlvkos.si
Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta
Oddelek za zootehniko
   
Strokovna podpora
Mojca Simčič, dr. Gregor Gorjanc
Kontakt: mojca.simcic@bf.uni-lj.si
Informacijski sistem
mag. Jurij Krsnik
Genetske raziskave
Prof. dr. Peter Dovč dr. Andrej Razpet,
Eva Čeh
Kontakt: peter.dovc@bf.uni-lj.si

www.bf.uni-lj.si/zootehnika/predstavitev.html
Druge povezave