nobody

610 JRŠp IO KRKA - Kovačič Franc
Testi    
Ni podatkov!
Prvaštva    
Ni podatkov!
Potomci    
Ni podatkov!
Bratje in sestre    
IdId OčeId Mati
598 JRSpKORA21.06.1946Ženski - 571 JRŠp IOEMIR Trnovski588 JRSp IORESA Bežigrajska
611 JRSp IOKRAŠKA21.06.1946Ženski - 571 JRŠp IOEMIR Trnovski588 JRSp IORESA Bežigrajska
1 - 2
Drevo sorodstva    
.
571 JRŠp IO
EMIR Trnovski


588 JRSp IO
RESA Bežigrajska
446
LISIČ Mirnski260 JRSp IO PRIMO
KANDIL


579
ČALMA ( Bistra) ( 0,35938)
154 JRSp IO
BOJAN Golovški
58 JRSp IO PRIMO
KARAMASHI I
53 JRSp IO
DRZNA Podgorska
270 JRSp IO
BISTRA ( 0,21875)
154 JRSp IO
BOJAN Golovški
167 JRSp IO
ŽIVKA

Legenda testi:
HD-x/x - HD stopnje x/x pri izbrani živali

Testi:
HD - kolčna displazija (Hyp Dysplasia)
HD: A - brez znakov displazije, B - prehodnja stopnja/sumljivo, C - lahka stopnja, D - srednja stopnja, E - huda stopnja