nobody

154 JRSp IO BOJAN Golovški - Pestotnik Ivan
Testi    
Ni podatkov!
Prvaštva    
Ni podatkov!
Potomci    
IdId OčeId Mati
579ČALMA ( Bistra) - Ženski0,35938154 JRSp IOBOJAN Golovški 270 JRSp IOBISTRA
351 JRSp IOEPIK Šarplaninski15.02.1936Moški0,12500154 JRSp IOBOJAN Golovški 139 JRSp IOAMI
352 JRSp IOETA Šarplaninska15.02.1936Ženski0,12500154 JRSp IOBOJAN Golovški 139 JRSp IOAMI
269 JRSp IOBOVEC24.06.1935Moški0,21875154 JRSp IOBOJAN Golovški 167 JRSp IOŽIVKA
270 JRSp IOBISTRA24.06.1935Ženski0,21875154 JRSp IOBOJAN Golovški 167 JRSp IOŽIVKA
1 - 5
Bratje in sestre    
IdId OčeId Mati
163 JRSp IOBABA Golovška31.07.1933Ženski - 58 JRSp IO PRIMOKARAMASHI I53 JRSp IODRZNA Podgorska
156 JRSp IOBEG Golovški 31.07.1933Moški - 58 JRSp IO PRIMOKARAMASHI I53 JRSp IODRZNA Podgorska
157 JRSp IORIKO Golovški 01.04.1931Moški - 58 JRSp IO PRIMOKARAMASHI I53 JRSp IODRZNA Podgorska
51 VJKLSp IOMIKO Golovški20.10.1929Moški - 58 JRSp IO PRIMOKARAMASHI I53 JRSp IODRZNA Podgorska
54 VJKLSp IOAGA20.10.1929Ženski - 58 JRSp IO PRIMOKARAMASHI I53 JRSp IODRZNA Podgorska
52 VJKLSp IOBOJ Golovški20.10.1929Moški - 58 JRSp IO PRIMOKARAMASHI I53 JRSp IODRZNA Podgorska
53 VJKLSp IODIVNA20.10.1929Ženski - 58 JRSp IO PRIMOKARAMASHI I53 JRSp IODRZNA Podgorska
1 - 7
Drevo sorodstva    
.
58 JRSp IO PRIMO
KARAMASHI I


53 JRSp IO
DRZNA Podgorska
29 JRSp IO PRIMO
MRKO
NN IO 2 PRIMO
MARKO


NN IO 1 PRIMO
PIKOLO


NN IO 5 PRIMO
SAMALegenda testi:
HD-x/x - HD stopnje x/x pri izbrani živali

Testi:
HD - kolčna displazija (Hyp Dysplasia)
HD: A - brez znakov displazije, B - prehodnja stopnja/sumljivo, C - lahka stopnja, D - srednja stopnja, E - huda stopnja