nobody

675 SIVA -
Testi    
Ni podatkov!
Prvaštva    
Ni podatkov!
Potomci    
IdId OčeId Mati
740ČEKA - Ženski0,03955647LOM Golovški675SIVA
1 - 1
Bratje in sestre    
Ni podatkov!
Drevo sorodstva    
.674 JRŠp IO
ETA Trnovska ( 0,07422)
442 JRSp IO
RUNO Osoje ( 0,25000)
158 JRSp IO
DEČKO Mirnski
59 JRSp IO PRIMO
KARAMASHI II
65 JRSp IO PRIMO
CURA
250 JRSp IO
ČRNA Osoje
158 JRSp IO
DEČKO Mirnski
166 JRSp IO
ŽIVA
308 JRSp IO
DIVA
257 JRSp IO
IGO Mirnski
59 JRSp IO PRIMO
KARAMASHI II
260 JRSp IO PRIMO
KANDIL
163 JRSp IO
BABA Golovška
58 JRSp IO PRIMO
KARAMASHI I
53 JRSp IO
DRZNA Podgorska

Legenda testi:
HD-x/x - HD stopnje x/x pri izbrani živali

Testi:
HD - kolčna displazija (Hyp Dysplasia)
HD: A - brez znakov displazije, B - prehodnja stopnja/sumljivo, C - lahka stopnja, D - srednja stopnja, E - huda stopnja