• Živali
nobody

Izbor živali
Reset
   
 Rod.knjiga
PedigreeSLRKONN IO 13 PRIMOLASTA - Ženski - - - Ne--
PedigreeSLRKONN IO 5 PRIMOSAMA - Ženski - - - Ne--
PedigreeSLRKONN IO 6 PRIMOSILVA - Ženski - - - Ne--
PedigreeSLRKONN 10 PRIMOFAFILA - Ženski - - - Ne--
PedigreeSLRKONN 11KARABAŠ - Moški - - - Ne--
PedigreeSLRKONN 12Sarata - Ženski - - - Ne--
PedigreeSLRKONN 9 PRIMOKARABAŠ GARE - Moški - - - Ne--
PedigreeCMKUTestTest - Ženski - - - Ne3311 - PRIMUS Miliruj3149 - NIKITA
PedigreeSLRKOv izdelavi Ž1samička 1 - Ženski0,28411 - - Ne2730 - DUK Pižmohtov3089 - TARA ASTRA
PedigreeCMKU1015BIGY od Zhrašovských jeskynf - Ženski0,27390 - - Ne1932 - TOM2066 - UNČA Anakatska
PedigreeSLRKO1311 -1- PRIMOBRK-NF 1 - Moški - - - Ne--
PedigreeSLRKO1586-1BIDJOV Mirnski - Moški - - - Ne669 JRSp IO - MURDJO741 - KRASNA Pristavška
PedigreeSLRKO1846ŠAK - Moški0,2146701.01.2000 - Ne60277 - ELKA1694 - RESA
PedigreeSLRKO196DIVNA Kodeljevska - Ženski0,0189501.01.2000 - Ne1586-1 - BIDJOV Mirnski944 - NERA
PedigreeSLRKO302HAJKA Framska - Ženski - 01.01.2000 - Ne1311 -1- PRIMO - BRK-NF 1196 - DIVNA Kodeljevska
NextNext