Genotipizacija goveda v Sloveniji Oddelek za zootehniko
Nacionalni obračun - oktober 2018 Katedra za Znanosti O Rejah Živali
 
Pregled monogenskih lastnosti

Sum HOL BSW SIM MES
Podatki: Objekt: Kriteriji 1: Kriteriji 2: Kriteriji 3: Kriteriji 4:          
Vsi monogenski testi TEST Populacija (pasma) Izvor podatkov Spol Aktivnost        
Aktivni monogenski testi TEST Populacija Leto obdelave            
      Leto rojstva            
      Leto rojstva Leto obdelave          
      Spol            
      Izvor podatkov            
  MONOGENSKA LASTNOST Populacija              
    Izvor podatkov              
    Izraženost: opis / genotip Populacija      
        Pasma populacije        
        Pasma populacije        
        Izvor podatkov    
  ŽIVAL Populacija Leto obdelave            
      Leto rojstva            
      Leto rojstva Leto obdelave          
      Spol            
      Izvor podatkov            
      Število testov Spol          
Legenda :                    
Izvor podatkov (laboratorij):   Aktivnost monogenske lastnosti: Populacije : Pasemska sestava pop.:            
1. SCO_NEO Škotska - Neogen a. arhiviran originalni podatek BSW = rjava BSW            
2. DEU_ASR Nemčija - Rejska org. SIM b. lastnost prebrana SIM = lisasta SIM ( + križanci z RED MON)            
3. IRL_WEA Irska - Weatherbys c. lastnost klasificirana HOL = črno bela HOL RED            
    d. lastnost ima test CIK = cikasta CIK            
    Status : MES = mesna LIM CHA            
    aktiven = (a) + (b) + c + (d) SUM = populacije skupaj              
    neaktiven = a + b                
    ni v sistemu obdelave = a                
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

Obdelava: 1802, 29 maj 2018
Zadnja sprememba: 7 oktober 2018 ob 8:53