Navodila za uporabo spletnih strani Centra za strokovno delo v živinoreji (za drobnico)

 

Na spletnem naslovu  http://rodica.bf.uni-lj.si/pls/oratest/drob_misc.vstop ali krajše http://rodica.bf.uni-lj.si/drobnica/  najdete aplikacijo, ki služi vpogledu v podatkovno bazo za drobnico. Zaenkrat so možni razni preprosti izpisi za posameznega rejca ali žival. Strani ureja in zanje skrbi Jurij Krsnik (Jurij.Krsnik@bf.uni-lj.si). Za dodelitev uporabniškega imena in gesla ter za vse pripombe v zvezi s to aplikacijo se obrnite nanj. Navodila za uporabo aplikacije najdete tudi na naslovu http://rodica.bf.uni-lj.si/html/drob/doc/navodila.htm .

 

 

Prijava:

 

Vpišite dodeljeno uporabniško ime in geslo. Pri tem pazite na velike in male črke, ker jih sistem razlikuje (TeSt in Test NE pomeni isto!).

 

 

 

 

 

POSAMEZNE AKCIJE

 

 

Prijava:

S klikom na povezavo prijava se vrnete na vstopno stran aplikacije, kjer se ponovno prijavite. Uporabno, če vam poteče seja.

 

Pregledi:

 

-Direkt:

Če iščete točno določenega rejca ali žival in poznate potrebno številko (številka rejca ali živali), potem je to pregled za vas. Izpisani podatki so identični kot pri izpisu po rejcu.

 

 

 

-Pregledi po rejcih:

Glede na izbrane nastavitve dobite izpis vseh rejcev. Izpis rejcev je ločen na ovce in koze, aktivne in neaktivne rejce. Rejce dobite grupirane ali po zavodih ali po kontrolorjih, odvisno od izbire. Vedno pa vidite samo tiste rejce do katerih imate dostop.

 

S klikom na povezavo (število rejcev) dobite seznam vseh ustreznih rejcev. Na zaslonu se pojavijo osnovni podatki o vsakem rejcu.

Seznam rejcev lahko poljubno sortirate po vseh kolonah, ki imajo podčrtana imena kolon (rejec, naslov, kraj). Po prvem kliku na kolono se podatki uredijo v padajočem vrstnem redu. Če kliknete na isto povezavo še enkrat, se uredijo naraščajoče.

Na desni strani imate za vsakega rejca dodano puščico, ki pomeni povezavo do podrobnejših podatkov o izbranem rejcu. V globino po podatkih se sprehajate s kliki na puščice ali na podčrtane besede oziroma številke.

 

 

 

-Pregledi po pasmah:

Za izbrano pasmo dobite spisek rejcev in število živali izbrane pasme. Izpišejo se samo tisti rejci, ki imajo več kot MinN živali (glej Nastavitve!).

 

 

 

-Pregledi po genotipu:

Za izbran genotip (alel1 in alel2) dobite spisek živali z njihovimi osnovnimi podatki, ki imajo izbran genotip. Dostop do posamezne živali je omejen glede na dodeljene pravice.

 

 

 

-Kontrola - statistika:

Poročilo o kontroli in proizvodnji za drobnico. Za izbrano leto, mesec in zavod dobite pregled odbranih in izločenih živali, število mladičev, kontrol in tehtanj. Poleg časovnega obdobja in zavoda ter kontrolorja lahko izbirate tudi pasmo živali, za katero želite izbrano statistiko.

 

 

 

-TSE - statistika:

Poročilo o opravljenih analizah za izbrano obdobje. Za izbrano leto dobite spisek rejcev in število živali, ki so bile genotipizirane v izbranem obdobju.

 

 

 

-NSP - statistika:

Število živali glede na NSP razred, posebej za moške in ženske živali. Izberete leto rejskega programa ali vsa leta skupaj, pasmo živali in določite ali vas zanimajo samo aktivne živali ali vse.

 

 

-PV-skladišče:

Podatkovno skladišče plemenskih vrednosti, kjer lahko pregledujete plemenske vrednosti po obračunih in pregledujete zgodovino izračunov PV.

 

 

 

Vnosi:

Zaenkrat za širšo uporabo še nedostopno.  V prihodnosti bodo tu razni vnosi, ki se bodo opravljali na terenu.

 

Uporabniki:

Uporabnikom namenjene akcije.

 

 

 

-Nastavitve:

Izpišejo se podatki, ki se nanašajo na vaše uporabniško ime.

V polju Geslo se nahaja vaše staro geslo. Če ga želite spremeniti, vpišite novo geslo in pritisnite gumb popravi.

V polju Izpis je številka, ki pove, koliko zapisov na stran naj se izpiše na ekran. Pri izpisu seznama bo naenkrat na ekranu samo toliko zapisov, kolikor piše v polju izpis.

V polju MinN je številka, ki predstavlja spodnjo mejo za število živali pri posameznem rejcu. Ta vrednost se upošteva samo pri akciji Pregledi po pasmah.

V polju Style izberemo enega od ponujenih stilov izpisovanja podatkov.

 

 

 

Navodila:

Navodila za rejce in kontrolorje za opravljanje kontrole porekla in proizvodnje. S pritiskom na izbrano polje se prikažejo navodila v Pdf obliki, ki si jih lahko tudi natisnete.

 

 

Izhod:

Ko končate z delom, kliknite izhod, da se aplikacija zaključi in ni nobene bojazni več, da bi lahko prišlo do manipulacije z vašim uporabniškim imenom.