Dobrodošli

Projekt raziskovalne organizacije Univerze v Ljubljani, Biotehniške fakultete z naslovom Ekološka in konvencionalna reja koz za prirejo mleka je bil izbran na podlagi javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) »Zagotovimo.si hrano za jutri« za leto 2014.
Akronim projekta je E-KO-KOZE, ki se vodi pod številko V4-1416. Projekt bo sofinanciran s strani ARRS in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za obdobje 36 mesecev.