Avtorji

Ta spletna stran je nastala v okviru ciljnega raziskovalnega programa (CRP) raziskovalne organizacije Univerze v Ljubljani, Biotehniške fakultete z naslovom Ekološka in konvencionalna reja koz za prirejo mleka (V4-1416).

Izvajalec: Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko

Projektni vodja: doc. dr. Mojca Simčič

Vsebinska zasnova: dr. Angela Cividini, dr. Daša Jevšinek Skok in prof. dr. Drago Kompan

Oblikovanje: dr. Daša Jevšinek Skok

Tehnična izvedba: dr. Daša Jevšinek Skok

Fotografije: dr. Daša Jevšinek Skok, dr. Angela Cividini, doc. dr. Dušanka Jordan

Avtorstvo: Vsebine objavljene na spletnih straneh www.drobnica.si se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, pri čemer mora biti jasno naveden vir vsebine ter morebitno avtorstvo.